INFOLINIA: 22 737 64 00
Strona Główna Cennik

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym cennikiem usług Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego Tabita Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Tabita oferuje opiekę na najwyższym poziomie. Nasi lekarze i personel pomocniczy dbają o Pacjentów przez całą dobę, każdego dnia, opieka prowadzona jest według ustalonego planu pielęgnacyjnego, wskazań medycznych oraz indywidualnych potrzeb każdego Pacjenta. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań i osobistych odwiedzin.

Pobyty opiekuńczo-lecznicze

Pobyt opiekuńczo – leczniczy

Pobyt komercyjny, niewspółfinansowany przez NFZ

 • całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską i pielęgnacyjną
 • zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym 1)
 • wyżywienie (w zależności od zaleceń lekarskich / dietetycznych)
 • konsultacje lekarzy specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych, neurologii i rehabilitacji medycznej
 • możliwość uczestnictwa w Terapii zajęciowej, w zależności od stanu zdrowia pacjenta
Indywidualny program rehabilitacyjny
wg cennika
opłata miesięczna
6 990 zł

1)Dopłata za pokój jednoosobowy (w zależności od dostępności miejsc) – opłata miesięczna – 3 000 zł

Pobyt dla osoby towarzyszącej *

Pobyt dla osoby towarzyszącej (zakwaterowanie i wyżywienie) opłata za 1 dzień
130 zł
Pobyt dla osoby towarzyszącej (zakwaterowanie) opłata za 1 dzień
100 zł


Pobyt dla osób z chorobami otępiennymi

Pobyt komercyjny, niewspółfinansowany przez NFZ

 • całodobową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną
 • opiekę psychologiczną
 • codzienne zajęcia fizjoterapeutyczne
 • terapia pamięci, uwagi i mowy
 • bogaty program zajęć aktywizacyjnych (m.in. terapia zajęciowa, muzykoterapia)
 • zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym 1)
 • wyżywienie (w zależności od zaleceń lekarskich / dietetycznych)
 • opiekę concierge
opłata miesięczna*
6 490 zł

1)dopłata za pokój jednoosobowy (w zależności od dostępności miejsc) opłata miesięczna – 3 000 zł

*1. miesiąc – 7 490 zł, od 2. miesiąca 6 990 zł, od 3. miesiąca 6 490 zł

Programy postępowania rehabilitacyjno-leczniczego

Program rehabilitacyjny po Covid-19

Program komercyjny, niewspółfinansowany przez NFZ

 • wstępną i kończącą pobyt konsultację lekarza prowadzącego
 • zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym
 • wyżywienie (w zależności od zaleceń lekarskich / dietetycznych)
 • pakiet terapii indywidualnej: – do 2 zabiegów fizykoterapii dziennie – 60 min dziennie indywidualnych ćwiczeń z fizjoterapeutą – 30 min dziennie treningu poznawczego / psychoterapii – 30 min dziennie terapii zajęciowej
opłata ryczałtowa za pobyt 2-tygodniowy 2)
4 690 zł

2)bez względu na liczbę realnie wykorzystanych usług fizjo- i terapeutycznych w trakcie trwania 2-tygodniowego cyklu programu opłata pozostaje stała

Program rehabilitacyjny ogólnoustrojowy

Program komercyjny, niewspółfinansowany przez NFZ

 • wstępną i kończącą pobyt konsultację lekarza prowadzącego
 • zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym
 • wyżywienie (w zależności od zaleceń lekarskich / dietetycznych)
 • pakiet terapii indywidualnej: – do 2 zabiegów fizykoterapii dziennie 6 dni w tygodniu – 60 min dziennie indywidualnych ćwiczeń z fizjoterapeutą 6 dni w tygodniu
Rozszerzenie pakietu rehabilitacyjnego o dodatkowe 30 minut dziennie indywidualnej pracy z fizjoterapeutą oraz do 1 dodatkowego zabiegu fizykoterapii przez 6 dni w tygodniu
dopłata 400 zł
Rozszerzenie pakietu rehabilitacyjnego o dodatkowe 60 minut dziennie indywidualnej pracy z fizjoterapeutą oraz do 2 dodatkowych zabiegów fizykoterapii przez 6 dni w tygodniu
dopłata 800 zł
opłata ryczałtowa za pobyt 2-tygodniowy 2)
3 790 zł
(12 dni terapii)

2)bez względu na liczbę realnie wykorzystanych usług fizjo- i terapeutycznych w trakcie trwania 2-tygodniowego cyklu programu opłata pozostaje stała


Program po udarze mózgu

Program komercyjny, niewspółfinansowany przez NFZ

 • całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską i pielęgnacyjną
 • konsultacje lekarzy specjalistów z zakresu neurologii, rehabilitacji medycznej i chorób wewnętrznych
 • 1 konsultację dietetyka (zalecenia dietetyczne na czas pobytu w Ośrodku)
 • zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym 4)
 • wyżywienie (w zależności od zaleceń lekarskich / dietetycznych)
 • opiekę concierge
 • pakiet terapii indywidualnej: – 90 minut dziennie pracy z fizjoterapeutą przez 5 dni w tygodniu – 30 minut dziennie terapii neurologopedycznej lub neuropsychologicznej przez 5 dni w tygodniu
 • możliwość uczestnictwa w Terapii zajęciowej, w zależności od stanu zdrowia pacjenta
Rozszerzenie terapii indywidualnej o dodatkowe 30 minut dziennie pracy z fizjoterapeutą przez 5 dni w tygodniu
dopłata 400 zł
Rozszerzenie terapii indywidualnej o dodatkowe 30 minut dziennie terapii neurologopedycznej lub neuropsychologicznej przez 5 dni w tygodniu
dopłata 500 zł
opłata ryczałtowa za pobyt 2-tygodniowy 3)
5 690 zł

3)bez względu na liczbę realnie wykorzystanych usług fizjo- i terapeutycznych w trakcie trwania 2-tygodniowego cyklu programu opłata pozostaje stała

4)Dopłata za pokój jednoosobowy (w zależności od dostępności miejsc) – pobyt 2-tygodniowy – 1 400 zł.


Program po zabiegu wszczepienia endoprotezy

Program komercyjny, niewspółfinansowany przez NFZ

 • całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską i pielęgnacyjną
 • konsultacje lekarza specjalisty z zakresu rehabilitacji medycznej
 • konsultacje chirurgiczne w zakresie kontroli rany pooperacyjnej
 • 1 konsultację dietetyka (zalecenia dietetyczne na czas pobytu w Ośrodku)
 • zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym 4)
 • wyżywienie (w zależności od zaleceń lekarskich / dietetycznych)
 • opiekę concierge
 • pakiet terapii indywidualnej: – 60 minut dziennie indywidualnej pracy z fizjoterapeutą przez 6 dni w tygodniu – do 2 zabiegów fizykoterapii przez 6 dni w tygodniu
 • możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej, w zależności od stanu zdrowia pacjenta
Rozszerzenie pakietu rehabilitacyjnego o dodatkowe 30 minut dziennie indywidualnej pracy z fizjoterapeutą oraz do 1 dodatkowego zabiegu fizykoterapii przez 6 dni w tygodniu
dopłata 400 zł
Rozszerzenie pakietu rehabilitacyjnego o dodatkowe 60 minut dziennie indywidualnej pracy z fizjoterapeutą oraz do 2 dodatkowych zabiegów fizykoterapii przez 6 dni w tygodniu
dopłata 800 zł
opłata ryczałtowa za pobyt 2-tygodniowy 3)
5 190 zł

3)Bez względu na liczbę realnie wykorzystanych usług fizjo- i terapeutycznych w trakcie trwania 2-tygodniowego cyklu programu – opłata pozostaje stała.

4)Dopłata za pokój jednoosobowy (w zależności od dostępności miejsc) – pobyt 2-tygodniowy – 1 400 zł.


KONSULTACJE LEKARSKIE I SPECJALISTYCZNE
Konsultacja lekarza specjalizacji innej niż wymienione w usłudze podstawowej od 200 zł
Konsultacja neuropsychologa / logopedy (bez pakietu rehabilitacyjnego) 150 zł
Konsultacja lekarza psychiatry 180 zł
Konsultacja dietetyka (zalecenia żywieniowe po zakończeniu pobytu w Ośrodku) 120 zł


PAKIETY NEUROPSYCHOLOGICZNE / NEUROLOGOPEDYCZNE / ERGOTERAPEUTYCZNE / TERAPIA RĘKI
Pakiet NPS / LOG / ERGO – 10 – Konsultacja specjalisty + 9 spotkań terapeutycznych 799 zł
Pakiet NPS / LOG / ERGO – 20 – Konsultacja specjalisty + 19 spotkań terapeutycznych 1540 zł

Pakiet obejmuje serię spotkań terapeutycznych ze specjalistą: neuropsychologiem i/lub neurologopedą, w tym pierwsze z diagnozą, w postaci treningu zaburzonych funkcji tworzenia i rozumienia mowy, procesów uwagi i pamięci, zdolności wzrokowo-przestrzennych, planowania i kontroli złożonych czynności na materiale konkretnym i abstrakcyjnym.

Kinezyterapia

KINEZYTERAPIA Pakiet activLife
Pakiet activLife 30 min terapii I A 10 dni ćwiczeń 800 zł
KINEZYTERAPIA Pakiety Minimalne
Pakiety Minimalne5) 30 min terapii I A 10 dni ćwiczeń 749 zł
I B 20 dni ćwiczeń 1450 zł
KINEZYTERAPIA Pakiety Podstawowe
Pakiety Podstawowe5) 60 min terapii II A 10 dni ćwiczeń 1390 zł
II B 20 dni ćwiczeń 2490 zł
KINEZYTERAPIA Pakiety Intensywne
Pakiety Intensywne5) 90 min terapii III A 10 dni ćwiczeń 1790 zł
III B 20 dni ćwiczeń 3390 zł
KINEZYTERAPIA Pakiety Maksymalne
Pakiety Maksymalne5) 120 min terapii IV A 10 dni ćwiczeń 2190 zł
IV B 20 dni ćwiczeń 3990 zł

5)Cena pakietu obejmuje konsultację oraz opiekę lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej oraz ustaloną w pakiecie ilość spotkań terapeutycznych z fizjoterapeutą. Bez względu na liczbę realnie wykorzystanych zabiegów cena pakietu pozostaje stała
– w schorzeniach neurologicznych indywidualne ćwiczenia pod okiem fizjoterapeuty obejmują: pracę metodami neurofizjologicznymi (PNF, NDT Bobath), ćwiczenia obniżające nadmierne napięcie mięśniowe, wzmacniające siłę mięśni, koordynacyjne, równoważne, prawidłowych wzorców ruchowych i oddechowe oraz pionizację i naukę chodzenia;
– w schorzeniach ortopedycznych indywidualne ćwiczenia pod kierunkiem fizjoterapeuty obejmują: pracę metodą terapii manualnej, ćwiczenia poprawiające zakres ruchomości, siłę mięśniową, zmniejszające ból, izometryczne, oporowe, koordynacyjne, równoważne i ogólnokondycyjne oraz pionizację, naukę i doskonalenie chodzenia.

POJEDYNCZE ZABIEGI TERAPEUTYCZNE
Ćwiczenia activLife (30 min.) 90 zł
Ćwiczenia w odciążeniu (30 min.) 35 zł
Grupowa terapia zajęciowa (30 min.) 30 zł
Kinezyterapia indywidualna (30 min.) 75 zł
Kinezyterapia indywidualna (60 min.) 140 zł

PAKIETY FIZYKOTERAPEUTYCZNE6)
nazwa rodzaj czas cena
F1 – Pakiet Fizykoterapeutyczny 10 dni /10 zabiegów 1 zabieg / dzień 129 zł
F2 – Pakiet Fizykoterapeutyczny 10 dni /20 zabiegów 2 zabieg / dzień 229 zł
F3 – Pakiet Fizykoterapeutyczny 10 dni /30 zabiegów 3 zabieg / dzień 329 zł
F4 – Pakiet Fizykoterapeutyczny 10 dni /40 zabiegów 4 zabieg / dzień 399 zł


6) Pakiety fizykoterapeutyczne nie uwzględniają konsultacji lekarskiej i realizowane są wyłącznie od poniedziałku do piątku.
Bez względu na liczbę realnie wykorzystanych zabiegów cena pakietu pozostaje stała.

ZABIEGI FIZYKOTERAPII DOSTĘPNE W PAKIETACH F1-F2
nazwa rodzaj czas cena
Diatermia Krótkofalowa 1 zabieg do 15 min. 16 zł
Elektrostymulacja 1 zabieg do 15 min. 16 zł
Fonoforeza 1 zabieg do 5 min. 21 zł
Galwanizacja 1 zabieg do 15 min. 16 zł
Jonoforeza 1 zabieg do 15 min. 16 zł
Krioterapia miejscowa 1 zabieg do 3 min. 16 zł
Laser 1 zabieg do 5 min. 16 zł
Magnetoterapia 1 zabieg do 15 min. 16 zł
Prądy DD 1 zabieg do 15 min. 16 zł
Prądy interferencyjne 1 zabieg do 15 min. 16 zł
Prądy Kotz’a 1 zabieg do 15 min. 16 zł
Prądy Träbert’a 1 zabieg do 15 min. 16 zł
Światłolecznictwo 1 zabieg do 15 min. 16 zł
Tens 1 zabieg do 15 min. 16 zł
Terapuls 1 zabieg do 15 min. 16 zł
Ultradźwięki 1 zabieg do 5 min. 20 zł

Zabiegi fizykoterapii i masaże realizowane poza pakietami
nazwa rodzaj czas cena
Kąpiel sucha CO2 – THERAGAZ 1 zabieg do 20 min. 30 zł
Masaż klasyczny – całego ciała 1 masaż 40 min. 80 zł
Masaż klasyczny – jeden odcinek 1 masaż 15 min. 30 zł
Masaż klasyczny pleców 1 masaż 25 min. 50 zł
Masaż pneumatyczny – BOA 1 zabieg do 20 min. 25 zł
Masaż wibracyjny AQUAVIBRON 1 masaż 10 min. 25 zł
Kąpiel wirowa kończyn dolnych 1 zabieg do 15 min. 25 zł
Kąpiel wirowa kończyn górnych 1 zabieg do 15 min. 25 zł
Plastrowanie dynamiczne (Kinesiology Tapping) 1 aplikacja 1 aplikacja od 25 do 50 zł

Cennik usług obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.„Umowy zawarte przed dniem 1 sierpnia 2022 r. rozliczane będą na warunkach, na jakich zostały zawarte.” Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez LUX MED Tabita Sp. z o.o.