INFOLINIA: 22 737 64 00
Strona Główna O Nas ABC Pacjenta Czy głos choruje? Ależ tak!; mgr Danuta A. Matukiewicz, Neurologopeda

Czy głos choruje? Ależ tak!; mgr Danuta A. Matukiewicz, Neurologopeda

Choroby strun głosowych to: afonia, dysfonia, zapalenie krtani, guzek śpiewaczy. Najczęstszymi patologiami są chrypka – dysfonia oraz bezgłos – afonia.

Głos ludzki narażony jest na różnego rodzaju niebezpieczeństwa wynikające z braku wiedzy i doświadczeń w emitowaniu dźwięku.

Dysfonia
Zmiana głosu na twardy, niższy, bezdźwięczny, o nieczystej intonacji – to dysfonia. Powoduje ją na gromadzenie śluzu na więzadłach głosowych. Wówczas wystarczy od kaszlnięcie, by chrypkę usunąć. Uporczywa chrypka jest objawem obrzęku strun głosowych bądź nie wydolności mięśnia głosowego. Często chrypka powstaje z domieszki szumu wywołanego przez przechodzące powietrze w wyniku nie dotykania się strun głosowych. To zjawisko może się pojawić wówczas, gdy struny głosowe drgają z różną częstotliwością.

Afonia
Inną niemal równie częstą przypadłością chorobową jest bezgłos (afonia). Jest to zanik głosu wywołany niedowładem mięśni krtaniowych. W sytuacji patologicznej w czasie wdechu mięśnie zwierające i napinające struny głosowe ulegają zwiotczeniu, ich aktywność zaczyna się w chwili wydechu. W stanach chorobowych, szczególnie w sytuacji kiedy mięśnie są osłabione, nie dochodzi do napięcia strun głosowych w fazie wydechu. Struny głosowe pozostają we wzajemnym oddaleniu i mimo prób fonacyjnych nie powstaje dźwięk, tylko odgłos przypominający szept. Bywa także afonia pochodzenia anatomicznego, która jest następstwem zewnętrznego uszkodzenia mięśni krtani. Znana jest również afonia czynnościowa – mówimy o niej, kiedy osoba mówiąca normalnym głosem z powodów np. psychicznych nagle traci głos. Szczególnie często obserwowane jest to u histeryków.

Zapalenie krtani
Jest to choroba powierzchniowa błony śluzowej krtani. Często wywołuje ją przegrzanie bądź oziębienie błony śluzowej, czasami pojawia się jako następstwo zapalenia gardła czy anginy ropnej. Charakterystycznymi objawami zapalenia krtani są: chrypka, bolesne pieczenie w obrębie krtani, a także poczucie suchości i podwyższenie temperatury ciała. Należy pamiętać, że zawodowe wykorzystywanie głosu w czasie tej choroby jest najczęstszym błędem, w którego konsekwencji może dojść do niewydolności głośni. Leczenie ulega wówczas znacznemu przedłużeniu, a sama choroba często prowadzi do trwałych uszkodzeń głosu.

Guzek śpiewaczy
Omawiając choroby strun głosowych, należy wspomnieć o guzku śpiewaczym, zwanym również guzkiem krzykaczy – jest to zgrubienie na brzegu struny głosowej. Zwykle jest ono następstwem nieprawidłowości wynikających z nadmiernego zwierania strun głosowych w czasie fonacji. Wielkość guzków śpiewaczych jest różna: od główki szpilki do 2–3 mm średnicy. Chociaż nazwa „guzek śpiewaczy” może nasuwać skojarzenia z nowotworem, nie ma jednak z nim nic wspólnego. Guzek może być pojedynczy, ale zwykle foniatrzy obserwują istnienie drugiego, położonego symetrycznie na drugiej strunie głosowej. Guzki śpiewacze powstają na skutek nadmiernego ściskania strun głosowych. Sposoby leczenia ich są różne. Przy miękkich, niezgrubiałych guzkach śpiewaczych rokowania są dobre. Gorzej sprawa przedstawia się w stanach zastarzałych. W leczeniu zachowawczym stosuje się wówczas rehabilitację głosu, zabiegi fizykalne oraz farmakologię – żelazo, witaminy z grupy B i C. Najczęściej jednak konieczne jest leczenie chirurgiczne, polegające na usunięciu zgrubień. Zabieg ten nie usuwa przyczyn choroby, tylko jej objawy. Bez zmiany nawyków fonacyjnych choroba ta będzie powracać.

Artykuł pochodzi z 2/2014 numeru kwartalnika Grupy LUX MED „Blisko Zdrowia”

Wszystkie prawa zastrzeżone przez LUX MED Tabita Sp. z o.o.