INFOLINIA: 22 737 64 00
Strona Główna O Nas Projekty

Projekty

Projekt „Nowa jakość rehabilitacji neurologicznej oraz opieki długoterminowej w ośrodku Tabita” jest wspófinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i NMF w ramach Programu PL 07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarach mózgu i innych ostrych incydentach mózgowych oraz do świadczeń opieki długoterminowej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: prace budowlano-remontowe, zakup sprzętu medycznego oraz szereg działań nieinwestycyjnych, takich jak przeprowadzenie szkoleń dla personelu medycznego, działania edukacyjne i promocyjne.

Jednym z kluczowych elementów projektu jest utworzenie innowacyjnej pracowni ergoterapii, umożliwiającej efektywną rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym także osób po ostrych incydentach mózgowo-naczyniowych. Ergoterapia pozwala na zwiększenie sprawności motorycznej i samodzielności pacjentów. Oprócz typowej terapii ruchowej ergoterapia oferuje praktyczne rozwiązania, które umożliwią pacjentom samodzielne dbanie o higienę osobistą, przygotowywanie posiłków oraz wykonywanie innych codziennych czynności.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 640 388 zł, z czego 1 312 310 zł stanowi dofinansowanie z MF EOG i NMF (80% wydatków kwalifikowalnych).

Przewidywany okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy.

Usługa zredagowania, składu oraz publikacji dwóch artykułów w dwóch różnych tygodnikach ogólnopolskich postępowanie nr 17/PZP/2016

Szkolenie dla terapeutów w zakresie Ergoterapii postępowanie nr 1/WYT/2016

Dostawa sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego do pracowni kinezyterapii i fizykoterapii, wyposażenia i oprogramowania do pracowni logopedycznej, terapii zajęciowej, mebli do pracowni relaksacyjnej, sprzętu komputerowego, mebli medycznych do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej, akcesoriów dla seniora oraz AGD do pracowni ergoterapii, nr 2/PZP/2015

Dostawa sprzętu medycznego, mebli medycznych, akcesoriów oraz wyposażenia biurowego do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej, nr 1/PZP/2015

Wszystkie prawa zastrzeżone przez LUX MED Tabita Sp. z o.o.