INFOLINIA: 22 737 64 00
Strona Główna O Nas Projekty Numer ogłoszenia: 82385 – 2015 – Zmiana

Numer ogłoszenia: 82385 - 2015 - Zmiana

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 82385 – 2015 data 05.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

LUX MED Tabita Sp. z o.o., ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 22 73 76 404, fax. 22 73 76 456.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).

W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40..

W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2 miesiące..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2015 godzina 10:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego LUX-MED Tabita Sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna, ul. Długa 43, w Sekretariacie Zarządu, pok. nr 44..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2015 godzina 10:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego LUX-MED Tabita Sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna, ul. Długa 43, w Sekretariacie Zarządu, pok. nr 44..

Wszystkie prawa zastrzeżone przez LUX MED Tabita Sp. z o.o.