INFOLINIA: 22 737 64 00
Strona Główna Oferta Rehabilitacja Rehabilitacja neurologiczna (stacjonarna)

Rehabilitacja neurologiczna (stacjonarna)

Rehabilitacja neurologiczna to zespół działań rehabilitacyjnych ukierunkowanych na poprawę stanu Pacjentów dotkniętych udarem, urazem czaszkowo-mózgowym i innymi schorzeniami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona.

Ideą neurorehabilitacji jest przywrócenie Pacjentowi wszystkich funkcji, które zostały utracone w wyniku choroby. Gdy nie jest to możliwe, rehabilitant ma za zadanie nauczyć Pacjenta innych strategii ruchowych tak, by radził sobie na co dzień mimo niepełnosprawności. Akceptacja ograniczeń wynikających z choroby bywa kluczowa w dalszym procesie leczenia. Podczas procesu neurorehabilitacji ważne jest również utrzymanie tych funkcji mózgu, które nie uległy uszkodzeniu. Ich regularna stymulacja ma zapobiegać ewentualnemu pogorszeniu się stanu Pacjenta.

W Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym Tabita duży nacisk kładziemy na terapię funkcjonalną. Program rehabilitacji ustalany jest na podstawie badań i dobierany do aktualnych możliwości Pacjenta, a wzorowany na naturalnych, prawidłowych ruchach człowieka. Czynności dnia codziennego takie jak ubieranie się, krojenie chleba, korzystanie z toalety, chodzenie po schodach czy wyjście na spacer – tak banalnie proste dla zdrowego człowieka – dla chorej osoby są często niewykonalne. Nasi fizjoterapeuci pomagają Pacjentowi powrócić do największej możliwej dla niego sprawności.

Każdy Pacjent po przybyciu do ośrodka poddawany jest kompleksowym badaniom i ocenie funkcjonalnej. Na tej podstawie zespół, w skład którego wchodzą: lekarz, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, neurologopeda i neuropsycholog, opracowuje indywidualny program rehabilitacji.

Terapia funkcjonalna oparta o nowoczesną koncepcję rehabilitacji ma za zadanie, w miarę możliwości, ograniczyć skutki choroby, zapobiegać nawrotom i postępowi choroby, usuwać dolegliwości oraz przywrócić jak największą sprawność Pacjentowi. Dzięki terapii, codzienne czynności są dla Pensjonariuszy łatwiejsze do wykonania, chory odzyskuje równowagę psychiczną i w efekcie staje się bardziej niezależny w codziennym życiu.

W zależności od stopnia niepełnosprawności w trakcie zajęć rehabilitacyjnych nasi pacjenci uczą się samodzielnego funkcjonowania poprzez naukę: (tabelka)

  • obrotów na łóżku,
  • samodzielnego siadania na łóżku,
  • wstawania,
  • pionizacji,
  • prawidłowego chodu,
  •  samodzielności w zakresie samoobsługi.

Uzupełnieniem terapii są zabiegi z zakresu fizykoterapii i masażu leczniczego.

Każdy pacjent jest:

  • szczegółowo diagnozowany pod kątem psychoruchowym,
  • bieżąco poddawany ocenie i testom diagnostycznym w celu oceny postępów rehabilitacji.

W ramach rehabilitacji neurologicznej realizowanej w Ośrodku Tabita oferujemy zarówno rehabilitację poszpitalną (tzw. wczesną), jak również rehabilitację późną. Zajmujemy się wszystkimi Pacjentami, również tymi, którzy wymagają pełnego zakresu usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

W ramach Rehabilitacji Neurologicznej oferujemy 2 pochodne formy rehabilitacji, wspomagające proces terapeutyczny Pacjentów neurologicznych:

Wszystkie prawa zastrzeżone przez LUX MED Tabita Sp. z o.o.