INFOLINIA: 22 737 64 00
Strona Główna Pytania i odpowiedzi Polityka prywatności

Polityka prywatności

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z podanymi nam danymi osobowymi.

Kto jest administratorem moich danych? W przypadku wypełnienia formularza z prośbą o kontakt w celu rezerwacji wizyty administratorem Twoich danych jest Lux Med Tabita Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna (05-510) ul. Długa 43 (dalej jako „Tabita”).
Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych? We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Tabita możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: daneosobowe@luxmed.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej pod adresem: www.luxmed.pl oraz – jeżeli posiadasz portal pacjenta – za pośrednictwem tego portalu, po uprzednim zalogowaniu.
Jaki jest zakres przetwarzanych przez Tabita moich danych osobowych? Aby móc skontaktować się z Tobą w związku z przesłaniem nam za pośrednictwem formularza prośby o kontakt lub zadania pytania o możliwość rezerwacji wizyty, przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail oraz rodzaju wybranego przez Ciebie zabiegu.
Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych? Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
Cel przetwarzania Podstawa prawna
(pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)
Kontaktujemy się z Tobą wskutek otrzymania Twojej prośby o przedstawienie oferty w tym możliwości rezerwacji wizyty. Art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w zw. z art. 10 ust. 2 uśude oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób? Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy w oparciu o informacje o Tobie Tworzyć profile preferencji naszych pacjentów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymujesz. Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie sięgamy do Twojej dokumentacji medycznej oraz że nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka.
Komu przekazywane są moje dane osobowe? Jako podmioty lecznicze dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, możemy przekazywać Twoje dane innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji powyższych celów, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Grupy LUX MED usługi w zakresie wsparcia informatycznego, agencjom reklamowym, audytorom zewnętrznym.
Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską? Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Tabita a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe? Przetwarzamy Twoje dane do czasu skontaktowania się z Tobą i umówienia terminu wizyty oraz przedstawienia oferty. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji chyba, że staniesz się pacjentem Tabita.
Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? Podanie danych osobowych w celu skontaktowania się przez nas jest dobrowolne, lecz niezbędne aby nam to umożliwić i przedstawić Ci odpowiednią ofertę oraz dostępność odnośnie wskazanej wizyty i zapytania. Niepodanie nam danych znacznie utrudni lub nawet uniemożliwi nam ten kontakt.
Jakie mam prawa? Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Tabita sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami poprzez infolinię, stronę internetową czy odwiedź nas w którejkolwiek z naszych placówek. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
Definicje i skróty RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Wszystkie prawa zastrzeżone przez LUX MED Tabita Sp. z o.o.