INFOLINIA: 22 737 64 00
Strona Główna Pytania i odpowiedzi Zasady przyjęć

Zasady przyjęć

Zasady przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej (Rehabilitacja Poszpitalna, bezpośrednio po zdarzeniu neurologicznym)

Podstawą do wpisania na listę oczekujących do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej jest:

skierowanie od lekarza specjalisty, pracującego w ramach kontraktu z NFZ:

 • na oddziale: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych
 • w poradni: neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgicznej, urazowo-ortopedycznej, rehabilitacyjnej

Wzór skierowania możesz pobrać tutaj.

Kartę zgłoszenia i wstępnej kwalifikacji możesz pobrać tutaj.

W dniu przyjęcia Pacjent powinien posiadać następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • dokument uprawniający do leczenia w ramach NFZ (legitymacja ubezpieczeniowa, odcinek renty lub emerytury, dowód opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne)
 • dokumentacja medyczna dotycząca schorzenia narządu ruchu oraz chorób współistniejących

Zasady przyjęcia do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

Podstawą do wpisania na listę oczekujących do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej jest:

– skierowanie od:

 • lekarza specjalisty, pracującego w ramach kontraktu z NFZ (ortopedy, chirurga, neurochirurga, reumatologa, internisty, onkologa, urologa, specjalisty rehabilitacji, pulmonologa, ginekologa)
 • lekarza pierwszego kontaktu, w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych

Wzór skierowania możesz pobrać tutaj.

W dniu przyjęcia Pacjent powinien posiadać następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • dokument uprawniający do leczenia w ramach NFZ (legitymacja ubezpieczeniowa, odcinek renty lub emerytury, dowód opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne)
 • dokumentacja medyczna dotycząca schorzenia narządu ruchu oraz chorób współistniejących

Przed rozpoczęciem rehabilitacji odbywa się konsultacja lekarska, na którą należy przynieść wyżej wymienione dokumenty.

Skierowanie na podstawie którego będzie zrealizowana porada i terapia musi być zatytułowane: „Do ośrodka rehabilitacji dziennej”.

Zasady przyjęcia do Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Podstawą do wpisania na listę oczekujących do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest

 • skierowanie do ZOL – wystawione przez lekarza pracującego w ramach kontraktu z NFZ
 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 • karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel
 • kserokopia ubezpieczenia zdrowotnego i dowodu osobistego
 • kserokopie aktualnej dokumentacji medycznej w tym karty leczenia szpitalnego

Wzór skierowania możesz pobrać tutaj.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez LUX MED Tabita Sp. z o.o.