INFOLINIA: 22 737 64 00
Strona Główna Pytania i odpowiedzi Zasady przyjęć

Zasady przyjęć

Zasady przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej (Rehabilitacja Poszpitalna, bezpośrednio po zdarzeniu neurologicznym)

Podstawą do wpisania na listę oczekujących do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej jest:

skierowanie od lekarza specjalisty, pracującego w ramach kontraktu z NFZ:

 • na oddziale: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych
 • w poradni: neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgicznej, urazowo-ortopedycznej, rehabilitacyjnej

Wzór skierowania możesz pobrać tutaj.

Kartę zgłoszenia i wstępnej kwalifikacji możesz pobrać tutaj.

W dniu przyjęcia Pacjent powinien posiadać następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • dokument uprawniający do leczenia w ramach NFZ (legitymacja ubezpieczeniowa, odcinek renty lub emerytury, dowód opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne)
 • dokumentacja medyczna dotycząca schorzenia narządu ruchu oraz chorób współistniejących

Zasady przyjęcia do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

Podstawą do wpisania na listę oczekujących do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej jest:

skierowanie od:

 • lekarza specjalisty, pracującego w ramach kontraktu z NFZ (ortopedy, chirurga, neurochirurga, reumatologa, internisty, onkologa, urologa, specjalisty rehabilitacji, pulmonologa, ginekologa)
 • lekarza pierwszego kontaktu, w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych

Wzór skierowania możesz pobrać tutaj.

W dniu przyjęcia Pacjent powinien posiadać następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • dokument uprawniający do leczenia w ramach NFZ (legitymacja ubezpieczeniowa, odcinek renty lub emerytury, dowód opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne)
 • dokumentacja medyczna dotycząca schorzenia narządu ruchu oraz chorób współistniejących

Przed rozpoczęciem rehabilitacji odbywa się konsultacja lekarska, na którą należy przynieść wyżej wymienione dokumenty.

Skierowanie na podstawie którego będzie zrealizowana porada i terapia musi być zatytułowane: „Do ośrodka rehabilitacji dziennej”.

Zasady przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji po Covid-19

Podstawą do wpisania na listę oczekujących do Oddziału Rehabilitacji po Covid-19 jest:

skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą Covid-19, na podstawie wyników badań:

 • RTG klatki piersiowej z opisem wykonanego po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
 • aktualnej morfologii, OB, CRP (białko ostrej fazy)
 • EKG wykonanego po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby Covid-19

Klinicznym kryterium kwalifikacji Pacjentów do objęcia świadczeniem jest:

 • stan funkcjonalny w skali Barthel od 0 do ≤ 60, 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10), z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5), lub
 • spadek saturacji w czasie wysiłku powyżej 5% wartości wyjściowej, stan funkcjonalny w skali Barthel wynosi od 0 do ≤ 60, lub
 • zespół słabości nabyty podczas pobytu na OIT (ang. ICUAcquired Weakness), 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10), z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5).

Kwalifikacji wstępnej dokonuje lekarz wystawiający skierowanie na leczenie rehabilitacyjne zgodnie z Zarządzeniem nr 87/2021/DS02 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 06.05.2021 r.
Ostatecznej kwalifikacji dokonuje lekarz naszego Ośrodka podczas przyjmowania Pacjenta na rehabilitację.

Na prawidłowo wypełnionym skierowaniu lub e-skierowaniu muszą widnieć zapisy:

 • Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej
 • Rehabilitacja po przebyciu Covid-19
 • Kod rozpoznania (kod ICD-10) U09.9 – Zdrowie pacjenta po przejściu Covid-19, nieokreślony
 • Choroby współistniejące
 • Data zakończenia leczenia ostrej fazy choroby Covid-19

Wzór skierowania możesz pobrać tutaj.

WAŻNE! W przypadku wystawienia przez lekarza e-skierowania kodem resortowym jednostki organizacyjnej musi być 4306 – Rehabilitacja Neurologiczna. Wypełnione e-skierowanie musi zostać wydrukowane, podbite pieczątką i podpisane przez lekarza kierującego na rehabilitację.

Zasady przyjęcia do Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Podstawą do wpisania na listę oczekujących do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest:

 • skierowanie do ZOL – wystawione przez lekarza pracującego w ramach kontraktu z NFZ
 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 • karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel
 • kserokopia ubezpieczenia zdrowotnego i dowodu osobistego
 • kserokopie aktualnej dokumentacji medycznej w tym karty leczenia szpitalnego

Wzór skierowania możesz pobrać tutaj.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez LUX MED Tabita Sp. z o.o.